Училищно настоятелство

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА 41.ОУ

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИЛЕВ

АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ТОПАЛОВА - ДИРЕКТОР НА 41.ОУ

 

РОДИТЕЛИ:

ИВЕЛИНА ДАНАИЛОВА ТРИФОНОВА

МИРЕЛА СИМЕОНОВА МАКЕДОНСКА

ЕЛИЦА ВЛАДИМИРОВА ВИТКОВА