Свободни места

Свободни места за ученици 
за учебната 2023 / 2024 година

      

1. клас

няма

2. клас

няма

3. клас

няма

4. клас

няма

5. клас

няма

6. клас

няма

7. клас

няма