Свободни места

Свободни места за ученици 
за учебната 2023 / 2024 година

      

1. клас

няма

2. клас

1

3. клас

9

4. клас

7

5. клас

2

6. клас

няма

7. клас

няма