Проекти и Еразъм+

41. основно училище "Свети Патриарх Евтимий" работи по различни проекти на Европейската комисия, ООН, ЮНЕСКО, ЕРАЗЪМ+. Участва в национални и международни конкурси.

УЧАСТИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО:

 • Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" със следните групи:

            "Компютърни герои";

            "Дигитални панди";

            "Компютърни бухалчета";

            "Многознайковци 41".

 • Проект ERASMUS+  KA2 : Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики с училища от Италия, Унгария, Румъния и Турция
 • Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на училищното образование" за осигуряване на съвременни методи в създаването на електронно учебно съдържание, използването на електронни платформи за ефективност на организацията и управлението на обучението, администрацията и комуникациите.
 • Проект "Твоят час " за развитие на извънкласни дейности по интереси и допълнителни занимания за преодоляване на обучителни затруднения.
 • Участие в международна конференция " Образователни политики в ХХІ век", реализирана с подкрепата на ЕК  по програма за учене през целия живот, с представяне на добри практики за интелектуалното и духовното развитие на децата.
 • Национална програма " Информационни и комуникационни технологии в училище" за обновяване и модернизация на оборудването и въвеждането на нови технологии в учебния процес.
 • Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" за обновяване учебно и техническо обзавеждане и оборудване.
 • Проект " Физически активни деца - здрави граждани" по оперативна    програма" Развитие на човешките ресурси", обучение на учениците за здравословен начин на живот, правилно хранене и спортни дейности.
 •  Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за обучение и квалификация на учителите.
 • Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ", целящ да осмисли свободното време на учениците.
 • Проект на БФСки "Научи се да караш ски" с участието на МОМН, МФВС и РИО - София-град.
 • Проект за ученически униформи - модул "Ритуализация на училищния живот" по национална програма на МОМН "Училището - територия на учениците" - 2010 г.
 • Проект по модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" по национална програма на МОМН "Училището - територия на учениците" - 2010 г.
 • Проект "Виртуално и реално насилие - превенция чрез интерактивно обучение в училищата". Изпълнители са фондация "Приложни изследвания и комуникации", асоциация "Родители". Финансиране на проекта: фондация "Оук" - Швейцария.
 • Проект "Комикс: Европейско студио за комикси" , в който млади хора от България, Великобритания и Испания съвместно с артисти разказват свои истории в картинки. Проектът е осъществен с финансовата продкрепа на програма "Култура 2007-2013" на Европейския съюз и на програма "Култура" на Столична община. 41 ОУ участва чрез "Червената къща" - 2009 г.
 • Проект "Споделени мигове" - 12 идеи как да опознаем класа си и да създадем силна ученическа общност, реализиран съвместно с асоциация "Родители" - 2008-2009 г.
 • Проект "Моето училище е уникално" - с партньорството на фондация "Пайдея" и Столична община.
 • Проект по Националната програма на МОН - модул "Спорт" за изграждане на съвременна спортна площадка в училище - 2007 г.
 • Издаване на албум "Аз и моите права" по случай 50-та годишнина от приемането на Хартата за правата на детето, с текстове, рисунки и превод на ангтлийски език от ученици. Албумът е представен пред Детски парламент в Македония - 1999 г.
 • Проет по Националната програма на МОН - модул "Извънкласни дейности" за обучение на ученици за уеб администратори - 2007/2008 г.
 • Участие в конференция по национална програма "Училището - територия на учениците" и представяне на добри практики в 41 ОУ: Конкурс "Евтимиев ученик" и "На чаша руски чай" - 2007 г.
 • Участие в програмата за обучение и обмен "Арион" на тема "Европейското гражданско образование". 41 ОУ беше домакин на делегация от 16 държави и изпрати свой представител в Люксембург през 2005 г.
 • Проект по програмата "Дисциплина чрез сътрудничество" със Социален департамент на ООН в София - 2004/2005 г.
 • Проект по програмата "Качество на образованието" в сътрудничество със Социален отдел на ООН в България - 2002/2003 г.
 • Проект и създаване на мултимедиен диск "Европа - от една улица до друга" по програмата Icomos към Европейската комисия - 2003/2004 г.
 • Културен обмен - писма и творби на ученици с основно училище в Токио - Япония по договор за сътрудничество.
 • Участие на делегация ученици в Третата международна среща за приятелство и мир между децата в древна Олимпия, Гърция - 2000 г. Подписване на Обща декларация за приятелство и договор за сътрудничество и културен обмен с начално училище в град Макризия - Гърция.
 • Участие на ученици в международен детски фестивал във Франция, под егидата на ООН - 2000 г. с връчване на паспорти "Граждани на света" от Генералния секретар на ООН - Кофи Анан.
 • Културен обмен и договор за сътрудничество с Педагогическата гимназия в Нижни Новгород - Русия с ежегодни посещения на групи ученици, изучаващи руски език.
 • Гостуване на група ученици за участие в тържествата по случай Националния празник на Грузия, град Поти - 2000 г.
 • Покана за участие в международен детски фестивал за посрещане на новото хилядолетие в Уелингтън, Нова Зеландия - 2000 г.
 • Концертно турне на група ученици по случай Националния празник на Република България в Истанбул, Турция - 1999 г.
 • Участие в международна детска среща "Израстването" в Париж - 1999 г.

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+":

ПРОЕКТ "ИСТОРИИ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА"  ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИИТЕ НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС.

ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА СА УЧИЛИЩА ОТ УНГАРИЯ, ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ И ТУРЦИЯ.

В ПЕРИОДА 27.11 - 3.12.2017 Г. БЕ ПРОВЕДЕНА ПЪРВАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА В УНГАРИЯ.

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЯХА АЛЕКСАНДРА ТОПАЛОВА - ДИРЕКТОР НА 41.ОУ И АНТОНИНА ХАДЖОВА - УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В ПЕРИОДА 26.02 - 04.03.2018 41.ОУ ПРИЕ ГОСТИ ОТ ИТАЛИЯ, УНГАРИЯ, РУМЪНИЯ И ТУРЦИЯ.

ЦЕЛТА ПО ПРОЕКТА БЕ ДА СЕ ВЪЗРОДИ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ НАРОДНИТЕ ИСТОРИИ, ЛЕГЕНДИ, ТРАДИЦИ. БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ДРАМАТИЗАЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ ПРИ МАЯ ЧАРАКЧИЕВА -ІVА КЛАС, ТРАДИЦИЯТА НА НЕСТИНАРСТВОТО ПРИ НАДЯ СТАМЕНОВА - ІІВ КЛАС, УНИКАЛНИТЕ ТРАКИЙСКИ СЪКРОВИЩА ПРИ ВАСИЛ ГЕРОВ, БАБА МАРТА ПРИ ЕФРОСИНА АНГЕЛОВА -ІБ КЛАС.

ГОСТИТЕ ПОСЕТИХА КРАСИВАТА НИ СТОЛИЦА, НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ,

БОЯНСКАТА ЦЪРКВА И ВЪЗСТАНОВКА НА НАЧАЛОТО НА АПРИЛСКОТО ВЪЗСТАНИЕ В КОПРИВЩИЦА.

БУРЕН УСПЕХ ПОЖЪНАХА МАЛКИТЕ ТАНЦЬОРИ НА НАРОДНИ ХОРА, КОИТО ПОСРЕЩНАХА ГОСТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ОБИЧАЙ С ХЛЯБ И СОЛ.