Проект " Училище за мечти и приятелства"

В периода 8-15.04.2024 г-жа Диана Митова и г-жа Антонина Хаджова взеха участие в обучение по проект " Училище за мечти и приятелства" по програма Еразъм+. Обучителния курс бе на тема Inclusion and active citizenship in the primary classroom и бе организиран и проведен от European integration and training centre Alpha, Мадрид, Испания. По време на обучението колегите се запознаха с много практики на неформално обучение, които биха внесли разнообразие в учебните часове и биха били от полза при разрешаване на проблеми, при конфликтни ситуации и биха помогнали за приобщаването на деца с всякакви затруднения- обучителни, социални, етнически, в общуването. Сигурни сме, че това обучение ще допринесе атмосферата в любимото ни училище да стане още по-добра!