Проект "Telling New Life Experience"

От 2020 година 41. ОУ „ Св. Патриарх Евтимий“ работи по проект Telling New Life Experience по програма Еразъм+ . Историите представляват холистични подходи към преподаването и ученето, които позволяват участието на децата с богат, автентичен материал. Историите са основен комуникационен инструмент за учене чрез преживяване, защото имат силата безопасно да преместят участниците извън техните зони на комфорт, за да се сблъскат с нещо напълно ново. Те предлагат изцяло нов въображаем свят, създаден от език, до който децата могат да получат достъп и да се научат да се наслаждават, като същевременно придобиват нови умения, изказ и  език по пътя.  Повече  от всичко, нашите деца се нуждаят от нещо, което да раздвижи творческия им капацитет. Идеята на проекта е разработена в резултат на нуждите, идентифицирани във всички партньорски училища - тази за подпомагане на учениците познават своето културно наследство, а също и европейското културно наследство, като същевременно насърчават и изследват своята креативност чрез посредничеството на историите. Нашите ученици идват от голямо разнообразие от среди - масови, малцинства, ученици със СОП, ученици с поведенчески проблеми, отличници, деца от заможни семейства. Основният приоритет на нашата инициатива е да се създаде култура на приемане и уважение сред тях. Като ги включваме в дейности, свързани с истории, те ще бъдат способни да придобиват ценности и принципи в безопасна среда. Светът на историите е свят без граници или ограничения.

Участници:

Целевата група се състои от 240 ученици на възраст 6-14 години във всичките 5 училища. Участващите учители са учители английски, по литература, по изкуства, начални учители които  работят за създаването на резултатите от проекта, но също и учители по други предмети, които  участват в организацията на дейностите по проекта. Във всеки обмен  участват по 5 учители от страна. Тъй като проектът се приближава към своя финал, можем да обобщим, че до момента в проекта, заедно с възпитаниците си, са взели участие 11 учители от нашето училище- Антонина Хаджова, Александра Топалова, Рангел Вангелов, Нела Тонева , Диана Русева- Митова, Десислава Димова, Калина Моравска, Юлия Томова, Сара Салех-Николова, Бояна Коцева, Петя Букурещлиева.

 Критериите за участие в мобилности по проекти са гласувани през есента на 2019г на заседание на педагогическия съвет и включват:

  1. Базисни познания по английски език( предоставянето на сертификат е предимство)
  2. Заявено мотивирано желание за участие
  3. Регулярно включване в дейностите по проекта, оказване на помощ на координаторите и осъществяване на мотивация и контрол на работата на децата.
  4. Включване в онлайн срещите по проекта

Част от работите по проекта могат да бъдат проследени в страницата на проекта във Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063798709175 , на сайта на проекта  https://tellingnewlifeexperiences.wordpress.com/, на страницата в Instagram, платформата etwinning

 

  В периода 30.04.2023-6.05.2023 , 41.ОУ " Св. Патриарх Евтимий" бе домакин на последната мобилност по проект Telling New Life Experience по програма Еразъм+.

Идеята на проекта беше да подпомогне учениците да опознаят своето културно наследство, да провокира тяхната креативност и критичско мислене, да им помогне да се самоопределят и да намерят своето място като истински граждани на Обединена Европа. За учителите това беше полезна обмяна на педагогически практики и запознаване с образователните системи в други страни. За съжаление, всичко хубаво има край, завърши и проекта, но ние обещаваме да продължим цъздадените приятелства и общата ни работа, макар и в друг аспект!