Проект "Be my guide"

От месец септември 2020г  41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ работи по проект Be my guide по програма Еразъм+. В него участвхме 6 училища от Европа, желаещи да повишат знанията и интересите на нашите ученици към културното (география, история) наследство на нашите

държави. Нашето общество е толкова глобализирано, почти всяко човешко същество е на път да забрави собственото си национално наследство, ето защо възнамерявахме да предизвикаме нашите ученици да търсят собствената си история, като се запознаят с обичаите и традициите,  предавани от поколение на поколение. Вярваме, че човек, който не познава собствените си корени, няма да опознае и собствената си същност. С нашия проект, имахме идея да развием патриотичното поведение на нашите ученици, като ги накараме да погледнат назад към миналото и произхода си и да разкрием техните хоризонти към други култури и тяхното многообразие.

Нашето намерение беше да дадем поле за изява  в проекта именно на децата, затова им предоставихме ключова роля във всички дейности. Когато проектът започна, поради тежката обстановка с Covid 19, на  учениците се наложи да обърнат внимание на  по-доброто използване на някои мобилни приложения и онлайн инструменти, за да създадат страхотни материали за проекта. По време на мобилностите, които бяха възстановени след отпадане на епидемиологичната обстановка, учениците продължиха да правят презентации, но вече влизаха и в ролята на гидове на културни посещения и създаваха форми за оценка на гостите за установяване на ефективността на тяхната работа. След като обменът приключи, в екип с някои от техните учители,учениците ще направят селекция и ще създадат брошура, озаглавена „Европейско културно наследство“, която ще бъде един от резултатите на проекта

 Всеки ученик от ПЕ в 41 ОУ „ Св. Патриарх Евтимий“ можеше да се включи в работата по проекта. За това бе необходимо да покаже:

  1. Ниво на английски език, съответстващо на образователната степен
  2. Редовно участие в подготвителната фаза за всяка мобилност: подготовка на материали по темите на проекта с помощта на учителите, изпълняване на предизвикателствата на участниците от другите държави, умение за работа в екип.
  3. Дисциплина и спазване на ПУДУ и правилата за поведение

Участниците получават точки за своето участие и така, на конкурсен принцип, се избират участниците в мобилностите. Оценяването се извършва от международна комисия в състав:

  1. Антонина Хаджова
  2. Александра Топалова
  3. Панайотис Чатзила
  4. Янка Кубанкова
  5. Дайва Албрехтиен
  6. Туба Севинч
  7. Виктор Мореньо

Част от работите на участниците в проекта могат да бъдат видяни на страницата на проекта във Facebook https://www.facebook.com/groups/382069052815678 ,на сайта на проекта https://www.bemyguides.net , на страницата в Instagram, https://www.instagram.com/bemyguide2020/, в платформата etwinning https://twinspace.etwinning.net/120785/home , a също и в Google Earth

 

В периода 21.05.2023-27.05.2023 група деца и учители от 41.ОУ. " Св. Патриарх Евтимий" бяха на посещение в Литва, последната мобилност по проект Be my guide, по програма Еразъм+. Участниците бяха избрани на конкурсен принцип и трябваше да доказват своята креативност, усърдие, дисциплинираност и владеене на английски език. По време на проекта бяха създадени много приятелства, които, надяваме се, ще продължат с години.Участието в проекти по програма Еразъм+ е възможност за децата да разкрият своите хоризонти към други култури и тяхното многообразие, да нямерят интересно поле за изява, да придобият национално и чисто човешко самочувствие.