Прием Подготвителна група

Приемът в подготвителна група се осъществява по следният график:

От 13.05.2024 г. до 16.05.2024 г.

I смяна от 9:00 до 12:00 ч.

II смяна от 14:00 до 17:00 ч.

От 17.05.2024 г. до 20.05.2024 г.

от 10:00 до 15:00 ч.

От 21.05.2024 г. до 23.05.2024 г.

I смяна от 9:00 до 12:00 ч.

II смяна от 13:00 до 16:00 ч.