Прием Подготвителна група

Приемът в подготвителна група се осъществява чрез "Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата".