Прием 1 клас

Записването на приетите ученици в 1.клас ще се осъществява както следва:

Първо класиране:

4.06- 12.06.2024 г.
от 9:00 до 17:00 ч.

13.06.2024 г.
от 9:00 до 16:00 ч.

Второ класиране:

17.06-19.06.2024 г.
от 9:00 до 17:00 ч.

Трето класиране:

24.06-25.06.2024 г.
от 9:00 до 17:00 ч.

Четвърто класиране:

27.06.2024 г.
от 9:00 до 17:00 ч.

28.06.2024 г.
от 9:00 до 16:00 ч.