Олимпиади

Със заповед номер РД 09-706/17.03.2021г. на министъра на образованието и науката се ОТЛАГА провеждането на "Европейско кенгуру" за учениците от 5. до 12. клас.

 

Международен конкурс за рисунка на тема: "Рицарят в мен" за 5., 6. и 7. клас. 

Всеки, който желае да участва, трябва да представи рисунка с формат 35/50см и да попълни формуляра /по-долу - "Рицарят в мен"/ до 31.март 2021г. Рисунката и формуляра се предават на      г-жа Нела Тонева.