Обществен съвет

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТЕНЧОВ 

ЧЛЕНОВЕ:

ДЕНИЦА АНТОНОВА ГОРЧИЛОВА

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА МЕТОДИЕВА

ДЕНИЦА ЮЛИЕВА ЮЛИЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ДАСКАЛОВА

 

РАЙОН ТРИАДИЦА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ   тел . 02 8054193

E-MAIL : georgiev_triaditza@abv.bg

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :

ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА НАНОВА

ЕВГЕНИ ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ 

СОНЯ ПАВЛОВА - р-н ТРИАДИЦА

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ЗА ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

oc41@abv.bg

 

ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

С цел да ни улесните да обработим бързо и правилно вашето запитване, моля да включите в текста на имейла следната информация:

1.       Вашите контакти за обратна връзка – име, фамилия, телефон, имейл адрес

2.       Ясно формулирана тема на писмото

3.       Информация дали сте ученик, родител, учител или посочете каква е връзката ви

         с 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

Анонимни писма и сигнали няма да бъдат разглеждани.