ПРИЕМ 2024-2025 ГОДИНА.

Училището обявява план-прием за учебната 2024-2025 година както следва: 
Подготвителни групи
  • 2 групи (за 6 годишни)
1. клас
  • 4 паралелки
5. клас
  • 4 паралелки

За повече информация, моля свържете се с ръководството на училището на посочените контакти.

 Телефон: 02 989 01 27      /   Имейл адрес: 2224041@edu.mon.bg