Патриотични игри с Искрен Красимиров в 1. Б клас

Искрен Красимиров, доктор на историческите науки, представи своите Патриотични игри и в нашето училище. Децата от 1. Б гледаха авторски филм за будителите, специално направен за ученици. Участваха във възстановки на различни събития от живота на Левски, Ботев, Раковски и други. Научиха много любопитни факти. Ролевите игри на патриотична тема, в които се включиха впечатлиха и учители, и ученици!  
 
Организатор - Владимира Владимирова