Откриване на учебната година 2023/2024 г.

Уважаеми ученици, родители и гости,

тържественото откриване на новата учебна година ще се проведе в двора на училището в 10:00 часа на 15-ти септември.