Важно съобщение! Родителска среща за подготвителните групи, първи клас и пети клас.

Уважаеми родители,
информираме ви че ще се проведе родителска среща. 

Подготвителна група:

"А" паралелка - 05.09.2023 г. от 18:00 часа. с класен ръководител Веляна Пенкова.

"Б" паралелка - 05.09.2023 г. от 18:00 часа. с класен ръководител Велислава Стоилова.

Пред входа на училището ще са обявени класните стаи за провеждане на родителската среща.

Първи клас:

1.а клас – с разширено изучаване на Хореография и музика
кл. ръководител Маноела Дервенова
На 05.09.2023 от 18:00 часа.

1.б клас – с разширено изучаване на Математика
кл. ръководител Владимира Владимирова
На 08.09.2023 от 18:00 часа.

1.в клас – с разширено изучаване на Математика
кл. ръководител Ася Петкашева
На 05.09.2023 от 18:00 часа.

1.г клас - с разширено изучаване на Изобразително изкуство
кл. ръководител Надя Монова
На 05.09.2023 от 18:00 часа.:

Пети клас:

5.а клас - 13.09.2023 г. от 18 часа

5.б клас - 13.09.2023 г. от 18 часа

5.в 13.09.2023 г. от 18 часа

Стаите за родителската, ще са обявени на входа на училището.