Извънкласни дейности

Училището ни предлага следните извънкласни спортни дейности: 

 

ФУТБОЛ;

БАСКЕТБОЛ;

ТАНЦИ;

БОЙНИ СПОРТОВЕ;

ЙОГА.