Навигация

Олимпиади

 Уважаеми посетители, 

 

 Тук публикуваме регламент, резултати и протоколи от различни състезания и олимпиади.

 

        Класирани от олимпиада БЕЛ

                      5. клас: 

1. Поли-Ана Петрова Торньова 28т.

2. Боряна Миланова Стоянова 27т.

3. Божидара Мартинова Савова 27т.

4. Мартин Бориславов Борисов 27т.

5. Боян Евгениев Манчев 26,5т.

6. Виктория Валентинова Йорданова 26,5т.

 

                       6. клас:

1. Павлина Ангелова Ангелова 29т.

 

 

Със заповед номер РД 09-706/17.03.2021г. на министъра на образованието и науката се ОТЛАГА провеждането на "Европейско кенгуру" за учениците от 5. до 12. клас.

 

Международен конкурс за рисунка на тема: "Рицарят в мен" за 5., 6. и 7. клас. 

Всеки, който желае да участва, трябва да представи рисунка с формат 35/50см и да попълни формуляра /по-долу - "Рицарят в мен"/ до 31.март 2021г. Рисунката и формуляра се предават на      г-жа Нела Тонева.

 

Националното математическо състезание „Европейско кенкуру“ ще се проведе на 18. март 2021г. от 12:00 ч. до 13:00 ч., съгласно Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенкуру“.

Учениците, които желаят да участват в състезанието, следва да заемат определените им места на 18. март 2021г.  не по-късно от 11:45 ч. в сградата на 41.ОУ „Св. П. Евтимий“ – град София.

В срок до 05. 03. 2021г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/ подават заявление за участие състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни: трите имена, училище, клас, населено място, снимки, видео и др. за целите и за популяризиране на събитието. Заявлението и декларациите се подават до Директора на училището, в което се обучава ученикът /по образец/.

 

 

 

Резултати Кенгуру 4.клас
Резултати Кенгуру 3.клас
Резултати Кенгуру 2.клас
Резултати Кенгуру-1.клас
Отговори Европейско кенгуру
Регламент Европейско кенгуру
Рицарят в мен
Областен кръг олимпиада БЕЛ
Декларация Европейско кенгуру
Заявление Европейско кенгуру
Математика - общ протокол
Резултати "Знам и мога"
Физика - протокол
Протокол "Знам и мога"
Математика - класирани
Биология
Химия

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!