Навигация

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

  

Прием в 1. клас за учебна 2021 - 2022 година:

 

За учебната 2021-2022г. приемът за първи клас става чрез "Специализирана система за прием на ученици". 

Графиците и прилежащите райони може да видите във файловете по-долу.

 

Родителска среща - на 30.06.2021г. от 18:00ч.

 

Класни ръководители:

 

                          1.а - Теодора Даскалова;

                          1.б - Ефросина Ангелова;

                          1.в - Диана Петрова;

                          1.г - Сара Салех.

 

Списъците по класове са във файловете: 

 

 

ПИГ 1кл. 1гр. Ю. Илиева
ПИГ 1кл. 2гр. Д. Митова
ПИГ 1кл. 3гр. К. Михайлова
ПИГ 2кл. Р. Пенева
ПИГ 3кл. Н. Цонкова
ПИГ 4кл. Р. Димитрова
списък 1.а клас
Списък 1.б
Гранични прилежащи райони
Декларации за 1, 2, 3. клас
списък 1.в клас
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПИГ
Списък 1.г
Извънкласни дейности
Заповед прием 1.клас
Заявление прием първи клас
Прилежащи райони 2020-2021г.

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!