Проект Be my guide

От 2020 година 41.ОУ "Св.Патриарх Евтимий" работи по проект Be my guide по програма Еразъм+. Участието в тези проекти ни дава възможност да изградим важен приоритет-социалното приобщаване-чрез насърчаване на социални, граждански и междукултурни компетенции. Участниците  имаха възможност да се докоснат до някои общочовешки ценности и да предствят страната и училището ни като достойни и равноправни членове на общото ни европейско семейство.

От месец септември 2020г.  41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ работи по проект Be my guide по програма Еразъм+. В него участваме шест училища от Европа, желаещи да повишат знанията и интересите на нашите ученици към културното (география, история) наследство на нашите

държави. Нашето общество е толкова глобализирано, почти всяко човешко същество е на път да забрави собственото си национално наследство, ето защо възнамеряваме да предизвикаме нашите ученици да търсят собствената си история, като се запознаят с обичаите и традициите,  предавани от поколение на поколение. Вярваме, че човек, който не познава собствените си корени, няма да опознае и собствената си същност. С нашия проект, имаме идея да развием патриотичното поведение на нашите ученици, като ги накараме да погледнат назад към миналото и произхода си и да разкрием техните хоризонти към други култури и тяхното многообразие.

Нашето намерение беше да дадем поле за изява  в проекта именно на децата, затова им предоставяме ключова роля във всички дейности. Когато проектът започна, поради тежката обстановка с Covid 19, на  учениците се наложи да обърнат внимание на  по-доброто използване на някои мобилни приложения и онлайн инструменти, за да създадат страхотни материали за проекта. По време на мобилностите, които бяха възстановени след отпадане на епидемиологичната обстановка, учениците продължиха да правят презентации, но вече влизаха и в ролята на гидове на културни посещения и създаваха форми за оценка на гостите за установяване на ефективността на тяхната работа. След като обменът приключи, в екип с някои от техните учители, учениците ще направят селекция и ще създадат брошура, озаглавена „Европейско културно наследство“, която ще бъде един от резултатите на проекта.

 Всеки ученик от прогимназиален етап в 41. ОУ „ Св. Патриарх Евтимий“ може да се включи в работата по проекта и съответно да се включи във все още предстоящите мобилности в Португалия и Литва. За това е необходимо да покаже:

  1. Ниво на английски език, съответстващо на образователната степен.
  2. Редовно участие в подготвителната фаза за всяка мобилност: подготовка на материали по темите на проекта с помощта на учителите, изпълняване на предизвикателствата на участниците от другите държави, умение за работа в екип.
  3. Дисциплина и спазване на ПУДУ и правилата за поведение

Участниците получават точки за своето участие и така, на конкурсен принцип, се избират участниците в мобилностите. Оценяването се извършва от международна комисия в състав:

  1. Антонина Хаджова
  2. Александра Топалова
  3. Панайотис Чатзила
  4. Янка Кубанкова
  5. Дайва Албрехтиен
  6. Туба Севинч
  7. Виктор Мореньо

Част от работите на участниците в проекта могат да се видят на страницата на проекта във Facebook https://www.facebook.com/groups/382069052815678 ,на сайта на проекта https://www.bemyguides.net , на страницата в Instagram, https://www.instagram.com/bemyguide2020/, в платформата etwinning https://twinspace.etwinning.net/120785/home , a също и в Google Earth.