Ден на библиотекаря

По случай професионалния ден на библиотекаря - 11 май - училищната библиотека  проведе инициативата „Библиотекар за един ден“. Учениците от 1. до 4. клас влязоха в ролята на библиотекари, като описаха  новите книги, научиха начинът им на подреждане, разбраха колко важно е всяка една книга да бъде поставена на правилното място, ориентираха читателите в избор им, даваха екземпляри за вкъщи и направиха книгоразделители с името на училището. Накрая децата с удивление признаха, че това е много трудна и отговорна професия.

С това мероприятие училищната библиотека на 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ постави началото на дейностите, свързани с инициативата „Софийски дни на четенето“.