Велики четвъртък, боядисване на яйца пред Софийска Митрополия

Велики четвъртък, боядисване на яйца пред Софийска Митрополия.

Яйцата ще бъдат дарени на медици и в домове за стари хора.