Евтимиев ученик

Преди 30 години в нашето училище се създава традиция за отбелязване на патронния празник на училището – 20 януари (Св.Евтимий, Патриах Търновски), с единствения по рода си „Евтимиев конкурс“. В него взимат участие ученици от подготвителните групи до 7-ми клас, а Евтимиевата комисия, различна през годините, има тежката задача да открои най-добрите сред тях.

По-малките ученици изпълняват разнообразни творчески задачи, а по-големите преминават през различни етапи, в които показват своите знания,  креативност, любознателност и талант.

Архив на конкурса:
XXX Евтимиев ученик
XXII Евтимиев ученик
XXIII Евтимиев ученик
ХХІV Евтимиев ученик
XXV Евтимиев ученик
ХХVІ Евтимиев ученик
ХХVІІ Евтимиев ученик
XXVIII Евтимиев ученик