Навигация

ЗАСТРАХОВКИ

 

 

 

СКЛЮЧЕНИ СА ЗАСТРАХОВКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ СЕ ОБАДАТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ФОРМУЛЯРИ

И НОМЕР НА ПОЛИЦАТА.

 

 

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!