Навигация

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2019-2020г.

 

 На свое заседание от 21.03.2019г. Педагогическия съвет на  41. ОУ УТВЪРДИ:

 

-          Относно План-приема за учебната 2019/2020 г.на първи клас и ПГ

1.      Да се сформира 1Подготвителна група с  22 шестгодишни деца на целодневно обучение.

2.      Да се сформират 3 паралелки в І клас с по 24 ученици на целодневно обучение

3.      Да се сформират 6 ПИГ : 3 В ІКЛ., ПО ЕДНА ІІ, ІІІ И ІV КЛАС.

4.      Учебен план в избираеми и факултативни часове:

ПЪРВИ КЛАС

клас

ІА

ІБ

ІВ

ИУЧ

БЕЛ – 1ч.

Мат. – 1ч.

Музика – 1ч.

БЕЛ – 1ч.

Мат. – 1ч.

АЕ – 1ч.

БЕЛ – 1ч.

Мат. – 1ч.

АЕ – 1ч.

 

ФУЧ

Мат. – 1ч.

Хореогр. - 2ч.

Религия – 1ч.

БЕЛ – 1ч.

АЕ – 1ч.

Религия – 1ч.

БЕЛ. – 1ч.

ИИ – 1ч.

АЕ – 1ч.

Религия – 1ч.

ВТОРИ КЛАС

клас

ІІА

ІІБ

ІІВ

ІІГ

ИУЧ

БЕЛ – 1ч.

МАТ.– 1ч.

МУЗИКА - 1ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ. – 1ч.

АЕ  – 1ч.

БЕЛ  – 1ч.

МАТ.– 1ч.

АЕ  – 1ч.

БЕЛ  – 1ч.

БЕЛ  – 1ч.

МАТ.– 1ч.

ФУЧ

Околен свят – 1ч.

МУЗИКА - 1ч.

 Хореогр. – 1ч.

Религия – 1ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.  – 1ч.

Религия – 1ч.

БЕЛ  – 1ч.

Околен свят – 1ч.

Религия – 1ч.

ИИ – 1ч.

ИТ – 1ч.

Религия – 1ч.

ТРЕТИ КЛАС

клас

ІІІА

ІІІБ

ІІІВ

ИУЧ

БЕЛ – 1ч. МУЗИКА - 1ч.

МАТ.– 0,5ч.

МАТ.– 1ч.

ИТ – 1ч.

АЕ – 0,5ч.

МАТ.  – 1ч.

ИИ – 1ч.

ЧО – 0,5ч.

ФУЧ

Хореогр. – 1ч.

Религия – 1ч.

АЕ – 0,5ч.

Религия – 1ч.

Религия – 1ч.

 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

клас

ІVА

ІVБ

ІVВ

ІVГ

ИУЧ

БЕЛ – 1,5ч.

МУЗИКА - 1ч.

МАТ. – 1ч.

АЕ – 1ч.

БЕЛ  0,5ч.

МАТ. – 1ч.

АЕ – 1ч.

ЧО – 0,5ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.  – 1ч.

ИИ – 0,5ч.

ФУЧ

Хореогр. – 1ч.

Религия – 1ч.

БЕЛ  – 1ч.

Религия – 1ч.

 

БЕЛ  – 1ч.

Религия – 1ч.

 

ИИ– 0,5ч.

Религия – 1ч.

ПЕТИ КЛАС

 

клас

ИУЧ

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

Музика – 0,5ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

АЕ – 0,5ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

АЕ – 0,5ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

ИИ – 0,5ч.

ФУЧ

Музика – 0,5ч.

Хореогр. – 1ч.

АЕ – 0,5ч.

АЕ – 0,5ч.

ИИ – 0,5ч.

 

ШЕСТИ КЛАС

клас

VІА

VІБ

VІВ

VІГ

ИУЧ

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

Музика – 0,5ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

Геогр. – 0,5ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

АЕ – 0,5ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

ИИ – 0,5ч.

ФУЧ

Музика – 0,5ч.

Хореогр. – 1ч.

Геогр. – 0,5ч.

АЕ – 0,5ч.

ИИ – 0,5ч.

 

СЕДМИ КЛАС

 

клас

VІІА

VІІБ

VІІВ

ИУЧ

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

История – 1ч.

 

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

АЕ – 1ч.

БЕЛ – 1ч.

МАТ.- 1ч.

ИИ -1ч.

ФУЧ

 

 

 

 

 Временна учебна програма в периода 13-16. април 2020 г.

 

 

Учебни планове 2019-2020г.
Декларация "3 в 1"

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!