Навигация

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

  

Прием в 1. клас за учебна 2020 - 2021 година:

 

Училището приема 4 броя паралелки по 24 ученици всяка.

 

Подаването на заявление за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020г. до 12.06.2020г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране - 15.06.2020г., 18:00ч.

 

Документи за второ и трето класиране се приемат онлайн на: priem_41ou@abv.bg

 

Графиците и прилежащите райони може да видите във файловете по-долу.

 

 

 

 

Списък 1. клас - трето класиране
Списък второ класиране
Прием 1. клас
Декларации за 1, 2, 3. клас
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПИГ
Извънкласни дейности
Прилежащи райони 2020-2021г.
График 1. клас 2020-2021г.
Гранични прилежащи райони
Учебен план 1. клас
Заповед на Директора - прием
Заявление прием първи клас
Общ. съвет - план прием 1. клас
Решение на СОС 129 за прием в І клас за 2019/2020 уч.г.

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!