Навигация

Ваканции

Продължителност на учебните срокове

 

I срок


17.09. 2018 - 04.02.2019г. - всички

 

II срок

 

06.02 - 31.05.2019г. за I - IV клас и ПГ

 

06.02.2019г. - 14.06.2019г. 
за учениците от V и VІ клас

 

06.02.2019 - 28.06.2019 за VІІ клас

  

Ваканции

 

 Есенна


01.11.2017 г. – 04.11.2018 г. вкл  

 

Коледна

 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.

 

Междусрочна 

 

 05.02.2019 г.

 

Пролетна

 

30.03. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл

 

  

Неучебни дни

 

21.01.2019 г. - Патронен празник на 41.ОУ

 

 

21.05.2019 г – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

------------------------------------------------------------------------------------------------
 
НВО 7 КЛАС  ОТ 9.00 часа

БЕЛ - 17.06.2019

МАТЕМАТИКА - 19.06.2019

ЧУЖД ЕЗИК - 21.06.2019 /ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА/

 

НВО 4 КЛАС ОТ 10.00 часа

БЕЛ - 09.05.2019

МАТЕМАТИКА - 10.05.2019

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - 14.05.2019

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - 16.05.2019

 

 

 

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!