Навигация

Олимпиади

 Уважаеми посетители, 

 

 Тук публикуваме резултати и протоколи от различни олимпиади.

 

Националното математическо състезание „Европейско кенкуру“ ще се проведе на 18. март 2021г. от 12:00 ч. до 13:00 ч., съгласно Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенкуру“.

Учениците, които желаят да участват в състезанието, следва да заемат определените им места на 18. март 2021г.  не по-късно от 11:45 ч. в сградата на 41.ОУ „Св. П. Евтимий“ – град София.

В срок до 05. 03. 2021г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/ подават заявление за участие състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни: трите имена, училище, клас, населено място, снимки, видео и др. за целите и за популяризиране на събитието. Заявлението и декларациите се подават до Директора на училището, в което се обучава ученикът /по образец/.

 

 

 

Регламент Европейско кенгуру
Декларация Европейско кенгуру
Заявление Европейско кенгуру
Знам и мога - резултати
Знам и мога - класирани
Математика - класирани
Математика - общ протокол
Физика - протокол
Биология
Химия

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!