Навигация

COVID - 19

 

Заповед седмично разписание 05.01.2021г.
Заповед на министъра на здравеопазването
Заповед ваканции
Заповед ваканция
Заповед обучение 5.-12. клас
Заповед дистанционно обучение
Заповед дистанционно 2-4.клас
Заповед карантина 2.в клас
Заповед носене на маски
Заповед карантина 2 и 7 клас
Заповед карантина 2 клас
Психологическа помощ от дистанция
Заявление за обучение от разстояние в електронна среда
МОН-носене на маски в училище
Заповед
Декларация за осигурени условия за учене от разстояние
Заповед на министъра на здравеопазването от 28.10.2020г.
Заповед карантина 4.в клас
Заповед карантина 4.б клас
Заповед карантина 5.а клас
Заповед карантина 3.б клас
Заповед на министъра на здравеопазването
Заповед карантина 6.а клас
Заповед карантина 3.в
Нов алгоритъм за действие при Covid-19
Насоки МОН 1
Правила за работа в условията на Covid-19
Действия при съмнение или случай на Covid 19 в училище
Насоки МОН 2
Заповед на директора
Otchet
Образование
Обръщение на д-р Ваня Кастрева
Деца - родители
Карантина
Полезни връзки
Заповед МОН 31. 03. 2020
"Училищен плод" 1
"Училищен плод" 2
Заповед на министъра на здравеопазването
Изменение заповед на Министъра
РУО-препоръки
Решения на отрасловия съвет
График училищен плод и мляко

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!