Навигация

COVID - 19

 

Заповед карантиниране 3.г клас
Заповед от 08.04.2021г.
Заповед ОРЕС до 30.04.2021г.
Заповед на министъра на здравеопазването
Заповед дистанционно обучение
Заповед на министъра на образованието
Заповед ОРЕС от 19.03.2021г.
Заповед втори срок ОРЕС
Карантина 6.в клас
Заповед на министъра на здравеопазването
Заповед 2.срок
Карантина 4.в
Заповед втори учебен срок
Правила дистанционно обучение
Заповед 2. учебен срок
Заповед седмично разписание 05.01.2021г.
Заповед ваканции
Заповед ваканция
Заповед карантина 2.в клас
Заповед обучение 5.-12. клас
Заповед карантина 2 и 7 клас
Заповед носене на маски
Заповед дистанционно 2-4.клас
Заповед дистанционно обучение
Заповед карантина 2 клас
Психологическа помощ от дистанция
Заявление за обучение от разстояние в електронна среда
МОН-носене на маски в училище
Заповед
Декларация за осигурени условия за учене от разстояние
Заповед на министъра на здравеопазването от 28.10.2020г.
Заповед карантина 4.в клас
Заповед карантина 4.б клас
Заповед карантина 5.а клас
Заповед карантина 3.б клас
Заповед на министъра на здравеопазването
Заповед карантина 6.а клас
Заповед карантина 3.в
Нов алгоритъм за действие при Covid-19
Насоки МОН 1
Правила за работа в условията на Covid-19
Действия при съмнение или случай на Covid 19 в училище
Насоки МОН 2
Заповед на директора
Otchet
Образование
Обръщение на д-р Ваня Кастрева
Деца - родители
Карантина
Полезни връзки
Заповед МОН 31. 03. 2020
"Училищен плод" 1
"Училищен плод" 2
Заповед на министъра на здравеопазването
Изменение заповед на Министъра
РУО-препоръки
Решения на отрасловия съвет
График училищен плод и мляко

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!