Навигация

НВО 2019г.

ПИСМО ОТ 22.04.2019 В САЙТА НА РУО СОФИЯ

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете

Изх. № РУО1- 11123/19.04.2019г.

 

 

 ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАТИТЕ ЗА НВО В 4 И 7 КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В 7 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/19Г.

 

 НВО 7 КЛАС  ОТ 9.00 часа

БЕЛ - 17.06.2019

МАТЕМАТИКА - 19.06.2019

ЧУЖД ЕЗИК - 21.06.2019 /ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА/

 

НВО 4 КЛАС ОТ 10.00 часа

БЕЛ - 09.05.2019

МАТЕМАТИКА - 10.05.2019

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО - 14.05.2019

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - 16.05.2019

 

 

 

График НВО
УСЛОВИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В 7 КЛАС С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
НВО 4 КЛАС РЕГЛАМЕНТ

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!