Навигация

ХХІІІ математически турнир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаема г-жо Директор,

На 22 ноември 2014 г. от 13:00 ч. в Големия салон на БАН (пл. Народно събрание), София, ще се състои награждаване на участниците в ХХІІІ математически турнир "Черноризец Храбър", явили се на турнира в София. Подробности за награждаването можете да намерите на сайта на турнира
http://www.math.bas.bg/ch/.
Сред участниците, които ще получат награда и/или грамота, са следните ученици от Вашето училище:

Георги Николаев Илиев

3 кл. 

41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

София

Димитър Светлинов Манов

4 кл .

41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

София


Поздравяваме участниците с успеха и най-любезно Ви молим да уведомите наградените за поканата ни да присъстват на събитието.

Поздрави,
Албена Василева
Институт по математика и информатика - БАН

 

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!